• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

25.500 LLOCS DE TREBALL ALS PARCS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS D’ESPANYA, EL RESULTAT DE LES AJUDES ENTREGADES FA 20 ANYS

24 de maig de 2023

L’any 2000, el Ministeri de Ciència i Tecnologia va realitzar una convocatòria d’ajudes, en forma de bestretes reemborsables, pels Parcs Científics i Tecnològics que començaven a proliferar per tota Espanya. 

Aquesta primera convocatòria va ser de 189’5 milions d’euros, tot i que  a partir del 2005 van reprendre’s aquesta classe d’ajudes amb xifres molt majors. El 2009, l’any en què més diners es van destinar a aquesta partida, es van atorgar 502’2 milions d’euros als parcs d’Espanya. En total, entre el 2000 i el 2014, es van invertir 1.7223 milions d’euros en 86 d’aquestes instal·lacions i el seu ecosistema associat, que a dia d’avui han generat 25.500 llocs de treball.

Les ajudes van servir per construir 163 edificis nous en 37 parcs científics i tecnològics que es troben en el 89% d’ocupació. Aquests 163 edificis compten amb una extensió de 840.000 metres quadrats que allotgen 963 entitats, de les quals 90 són centres o infraestructures R+D.

Precisament, els préstecs en qüestió també van finançar la creació de 107 d’aquests abans que s’allotgessin fora dels edificis mencionats.

Notícia de: El Español