• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

BIOHUB CAT al Parc Agrobiotech Lleida

15 de juny de 2023

Aquest dimarts, 13 de juny al Parc Agrobiotech Lleida va tenir lloc la Jornada de reptes per impulsar bioindustries i nous models de negoci per descarbonitzar i diversificar l’activitat econòmica local
L’objectiu de la trobada va ser identificar reptes associats a la implantació territorial de processos industrials i nous models de negoci de valorització de recursos biològics renovables locals en benefici de la descarbonització del teixit productiu i de la diversificació de l’economia local.

El BIOHUB CAT és la finestreta única a Catalunya per al desenvolupament de la bioeconomia i sorgeix de l’oportunitat que implica la transformació del model econòmic actual cap aquest paradigma econòmic.  

La bioeconomia permet aportar solucions a la necessària descarbonització del model productiu, a través de processos circulars que alhora contribueixen a fer un ús més eficient dels recursos. La implicació de les empreses és clau per fer efectiva aquesta oportunitat. 

En el marc del BIOHUB CAT s’han quantificat els recursos biològics renovables locals susceptibles de valorització i també la potencial demanda de biorecursos per part dels principals sectors d’activitat econòmica del territori.  

Amb aquest coneixement, l’objectiu de la sessió va ser determinar, de la mà de les empreses, reptes concrets que cal abordar per fer efectives noves cadenes de valor que transformin aquests recursos en consumibles ecològics que contribueixin a la sostenibilitat de sectors estratègics i capturin valor de sectors emergents.

També es va aprofitar la trobada per donar a conèixer la proposta de missió empresarial a Dinamarca que s’impulsa des del BIOHUB Cat.