• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

PROJECTES

DIGITAL INNOVATION HUB

DESENVOLUPAMENT DEL DIGITAL INNOVATION HUB AGROALIMENTARI I FORESTAL DE CATALUNYA

El DIH Agroalimentari i forestal de Catalunya ha de ser una eina estructural, que liderada des de Terres de Lleida, i amb la col·laboració, suport i compromís de tots els agents implicats en la cadena de valor agroalimentària i forestal a escala catalana, doni resposta de forma global, com una finestreta única, als reptes i barreres identificades, partint d’una visió de futur compartida entre tots els agents de l’ecosistema que posi en valor les iniciatives i infraestructures existents, en proposi de noves, generi oportunitats i permeti als agents co-definir solucions innovadores mitjançant la digitalització, per a un sector més sostenible, eficient i productiu.

OBJECTIUS GENERALS

 • O1. Donar resposta de forma global, com una finestreta única -física i virtual-, als reptes identificats de la cadena de valor del sector agroalimentari i forestal associats al canvis mediambientals, tecnològics, socials i tendències de consum mitjançant tecnologies digitals.
 • O2. Posar en valor les iniciatives i infraestructures existents orientades a desplegar i implementar les tecnologies digitals, proposar-ne de noves i facilitar-ne l’accés als actors de tota la cadena de valor del sector agroalimentari i forestal, especialment a les petites i mitjanes empreses dels sectors agroalimentari i primari.
 • O3. Mobilitzar i ampliar l’ecosistema innovador al voltant de la digitalització del sector agroalimentari i forestal, impulsant la recerca, el coneixement, l’aplicació i el testeig de les tecnologies digitals aplicables al sector agroalimentari i forestal; recolzant la ideació i l’acceleració d’start ups de base científica o tecnològica i l’atracció de talent.
 • O4. Fomentar la generació de projectes compartits, permetre als agents de l’ecosistema co-definir solucions innovadores mitjançant la digitalització, per a un sector més sostenible, eficient i competitiu.
 • O5. Visualitzar la importància del sector Agro-Bio-Tech a Lleida i a Catalunya i establir connexions i col·laboració amb altres agents i nodes de la cadena de valor agroalimentària i forestal i tecnològica a escala regional, estatal i europea.

OBJECTUS ESPECÍFICS

OE1.
Reduir la bretxa digital en l’adopció de tecnologies

OE2.
Fomentar l’ús de dades i l’experimentació

OE3.
Impulsar el desenvolupament empresarial i nous models de negoci

AQUESTS OBJECTIUS ENS FACILITEN UN MARC DE SERVEIS I ACTUACIONS ESPECIFICS

OE1. Reduir la bretxa digital en l’adopció de tecnologies

 • Informació / Sensibilitació / Compartir casos d’èxit i bones pràctiques digitals / Jornades de divulgació / Networking
 • Formació i capacitació digital
 • Diagnòstic digital (o autodiagnostic) i pla digital / consultoria de suport
 • Cerca de socis i de proveïdors de solucions digitals

OE2. Fomentar l’ús de dades i l’experimentació

 • Foment de l’ús de dades
 • Infraestructures d’experimentació / testeig

OE3. Impulsar el desenvolupament empresarial i nous models de negoci

 • Ecosistemes d’innovació / Suport a idees de negoci de base científica o tecnològica / Programa d’acceleració d’empreses / incubadora – viver d’empreses / Formació de tècnics
 • Finançament públic i privat

PROPOSTA DE CARTERA DE SERVEIS DEL DIHAF CAT

OE1. Reduir la bretxa digital en l’adopció de tecnologies– Sensibilització: Compartició de casos èxit i bones pràctiques digitals
– Formació i Capacitació Digital
– Diagnòstic digital i pla digital
– Cerca socis i proveïdors solucions digitals
OE2. Fomentar l’ús de dades i l’experimentació– Dades
– Infraestructures experimentació
OE3. Impulsar el desenvolupament empresarial i nous models de negoci– Ecosistemes innovació
– Suport en la recerca de fonts de finançament per a les activitats per a la digitalització