• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

El Clúster FEMAC, instal·lat al Parc Agrobiotech Lleida, signa un conveni en el marc de col·laboració de formació dual amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

29 de maig de 2023

El Clúster FEMAC, l’entitat que agrupa a més de 70 de les principals empreses dels mitjans de producció i maquinària agrícola de Catalunya, ha reafirmat el seu compromís amb l’eix estratègic del talent per a l’any 2023. Amb l’objectiu de continuar impulsant la formació i el desenvolupament de capacitats en el sector, el President del Clúster, el Sr. Josep Ramon Pons, ha signat un conveni marc de col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, representada pel Director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Lleida, el Sr. Claudi Vidal, per desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, diversos cicles formatius de grau mitjà i superior, a centres educatius de titularitat del Departament d’Educació.

El Clúster FEMAC ja va iniciar l’any 2022, un projecte en col·laboració amb el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) per a analitzar i detectar les necessitats formatives del sector a Catalunya, ja que s’havia observat què l’oferta formativa en els centres catalans no s’adequava a les necessitats reals de les empreses. El projecte en qüestió ha ajudat a identificar les necessitats de les empreses, a la vegada que ha obtingut una fotografia de l’oferta formativa a Catalunya.

La FP dual va més enllà dels plans de pràctiques tradicionals ja que, per una banda, les empreses imparteixen contingut formatiu amb valor curricular i, per altra banda, poden adaptar el currículum acadèmic a les necessitats.

En general, el centre educatiu impartirà els coneixements teòrics mínims i imprescindibles i l’empresa completarà la resta de continguts; l’estudiant, ara aprenent d’una empresa, adquirirà coneixements principalment mitjançant la feina.

A l’empara d’aquest acord marc, les empreses associades tenen la possibilitat de facilitar els equips i materials necessaris per col·laborar en el desenvolupament dels cicles formatius identificats de les famílies professionals Transport i manteniment de vehicles, Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica, Instal·lació i manteniment, i Química, per millorar la qualificació professional del personal treballador en el sector maquinària i mitjans de producció agrícola.

Així mateix, aquestes empreses associades a la FEMAC podran col·laborar en la formació i l’assessorament a l’alumnat i el professorat per a la utilització d’aquests equips, així com promoure estades a les empreses per desenvolupar la formació dual, per tal de que els estudiants tinguin des de la seva formació una millor capacitació pràctica de la seva activitat millorant així la seva inclusió laboral en un futur.

El Clúster FEMAC està compromès amb el desenvolupament i la innovació del sector dels mitjans de producció i maquinària agrícola de Catalunya, i està treballant activament per a assegurar la sostenibilitat i el creixement del sector a llarg termini, a través de la formació i la cooperació de les empreses i entitats associades.