• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

Empreses del parc

CENTRE DE RECURSOS AGRÍCOLES I FORESTALS – ARBORETUM DR. PIUS FONT I QUER

C/ Enric Farreny, 144 – 25198 LLEIDA
973 070 083
arboretum@pcital.es
www.arboretum.pcital.es