• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

L’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida segueix el ‘Protocol d’aplicació d’alertes derivades de la previsió de situacions meteorològiques excepcionalment adverses’ (PAASMA) durant a onada de calor.

29 de juliol de 2022

La comissió d’alertes va decidir tancar el recinte al públic durant les hores de més calor

Durant els dies 12 a 19 de juliol de 2022 es va produir de nou a les comarques de Ponent (Segrià) i a tot Catalunya, un llarg episodi d’onada de calor amb valors termomètrics sostinguts superiors a 38 ºC que van superar el llindar alt establert pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), definit en 38,1 ºC (percentil 98 de la temperatura màxima diària durant tres dies consecutius).

El protocol establert té en compte tant els avisos i alertes meteorològiques de l’Agencia   Estatal de Meteorologia (AEMET) com els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), els quals no sempre són coincidents. El PAASMA de l’Arborètum aplica l’alerta, sigui quina sigui la seva procedència, que subministra un major grau de protecció als visitants i als treballadors.

En aquest sentit, tant el SMC com l’AEMET va donar a partir del dia 12 de juliol diversos avisos de situació meteorològica de risc, degut a la previsió d’altes temperatures en un grau de probabilitat molt alt. Com així va ser i es va demostrar en els valors de temperatura assolits, segons dades obtingudes de l’estació de l’AEMET situada al mateix Arborètum.

Les situacions d’alerta taronja i vermella han dut a la necessitat i obligació de tancar al públic durant diversos segments de l’horari d’apertura al públic i a concretar les feines dels treballadors en hores de més calor en indrets més protegits de la radiació solar directa.

El ‘Protocol d’aplicació d’alertes derivades de la previsió de situacions meteorològiques excepcionalment adverses’ (PAASMA) de l’Arborètum‐Jardí Botànic de Lleida (protocol encara en fase de proves) estableix que en el cas d’existir avisos del SMC (METEOCAT) o AEMET de nivells d’alerta taronja o vermella, la comissió d’alertes informa al gerent del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

DECISIONS PRESES PER LA COMISSIÓ D’ALERTES

Treballadors de manteniment:

‐ Atès que el període que marcava l’inici de l’Alerta de Perill alt o de Perill s’estenia de les 12 a les 18 h, a partir del migdia i fins a la finalització de la jornada laboral pels treballadors de manteniment, se’ls va ubicar en les zones del jardí més ombrejades alhora que executaven tasques de menor esforç físic.

‐ En el cas que s’assolellessin temperatures superiors a 38,1 °C durant la jornada laboral, tenint en compte a més l’increment de la sensació de més alta temperatura que podien comportar  els  valors  d’humitat  elevats,  la  jornada  laboral  de  manteniment  del  jardí finalitzaria abans. Aquesta circumstància però, no es va donar cap dia d’aquest episodi abans de les 14 h, per la qual cosa les jornades laborals van finalitzar a l’hora prevista.

 Visitants:

‐ Pel que fa als visitants, en obrir a les 10 h es va posar un cartell informatiu incloent un seguit  de  consells  per  poder  afrontar  les  elevades  i  anormals  temperatures  durant  el segment de temps que el jardí romandria obert. A partir de les 12 h es va procedir a tancar l’accés, coincidint amb el període d’avís d’Alerta de Perill alt (vermella) / Perill (taronja) (de les 12 h a les 18 h), durant tots els dies (12 a 17 de juliol), afectant només la franja d’obertura al públic de 12 a 13 h.

‐ La comissió també va decidir tancar el Jardí a les tardes a partir de les 18 h els dies 13, 15, 16 i 17 de juliol pels diversos avisos d’alerta taronja i vermella atès que el pic màxim de temperatura s’assoliria entre les 17 h i les 18 h.

D’altra banda, l’onada de calor ha produït alguna baixa en plantes vivaces molt exposades a la radiació solar i també ha generat cremades importants a les fulles d’alguns arbres també molt exposats, com ara Salix capreaGinkgo biloba i altres.

I per minimitzar els efectes de les altes temperatures i l’extrema evapotranspiració s’ha procedit a fer un reg de suport amb mànega en els diversos paisatges més sensibles a les elevades temperatures (taigà, roureda submediterrània, fageda …), i continuem fent‐los fins completar‐los tots.

Naturalment les estadístiques de visites mostren una reducció notable en el nombre de visitants durant aquest període d’onada de  calor. Això posa de  manifest el  grau de responsabilitat dels visitants d’evitar tot tipus d’activitats en els espais oberts, fent cas així als consells que s’han anat difonent a través dels diversos mitjans de comunicació.