• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

IMATGE CORPORATIVA

EL MANUAL DE MARCA

Aquest manual reuneix les eines bàsiques per al correcte ús i aplicació gràfica de la marca PARC AGROBIOTECH LLEIDA en totes les seves possibles expressions. Ha estat ideat pensant en les necessitats de totes aquelles persones responsables d’interpretar, articular, comunicar i aplicar la marca en els seus diferents àmbits.

ELS LOGOTIPS

El logotip és un actiu fonamental pel PARC AGROBIOTECH LLEIDA i, per això, no pot ser alterat ni modificat. Sempre que sigui possible i l’espai del suport ho permeti s’haurà d’aplicar el logotip en la seva versió principal.