• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

PROJECTES

INNO4AGRO

Un ecosistema innovador per a un sector agroalimentari intel·ligent.

El projecte INNO4AGRO estarà dirigit a la consecució dels reptes identificats des del mateix sector, que permetin un ecosistema sostenible, adaptat al territori i a una agricultura i ramaderia al servei dels ciutadans i alhora adaptable i exportable a la resta del territori europeu i mundial.

Té l’objectiu de crear un ecosistema d’innovació que permeti el reconeixement del territori i el desenvolupament d’un sistema productiu capdavanter amb la complicitat del ciutadà en la recerca d’un sistema agroalimentari sostenible i saludable

 • Projecte impulsat seguint les propostes europees d’especialització dels territoris RIS3
 • Generat des de la voluntat dels actors del territori de Lleida
 • Dirigit a la creació d’una dinàmica permanent d’innovació i digitalització del sector agroalimentari
 • Fonamentat en la transferència tecnològica i la implantació generalitzada de les TIC

El projecte estarà dirigit a la consecució dels reptes identificats des del mateix sector, que permetin un ecosistema sostenible, adaptat al territori i a una agricultura i ramaderia al servei dels ciutadans i alhora adaptable i exportable a la resta del territori europeu i mundial.

“INNO4AGRO: Un ecosistema innovador per al desenvolupament d’un sector agroalimentari intel·ligent” afronta la transformació del sector agroalimentari de les Terres de Lleida basat en la innovació tecnològica i la posada en marxa de plataformes i espais de treball amb alta capacitat de generació d’idees i nous models de negoci.

És un projecte impulsat pels actors del territori de Lleida.

www.inno4agro.cat

Desenvolupat per:

Juntament amb altres socis col·laboradors com empreses i altres entitats:

EL PROJECTE S’IMPLEMENTA A TRAVÉS DE DOS EIXOS

EIX 1: TECNOLOGIA I TALENT AGROINNOVADOR

S’orienta a:
L’impuls de la tecnologia i el talent pel desenvolupament d’un sector agroalimentari intel·ligent
a través de les següents accions:

 • TECNIFICACIÓ AGROINDUSTRIAL
 • IMPULS TECNOLÒGIC DEL TEIXIT ECONÒMIC

EIX 2: DINAMITZACIÓ DEL TERRITORI

Planteja:
Mecanismes per a la dinamització dels diferents agents del territori entorn a l’ecosistema innovador agroindustrial
a través de les següents accions:

 • Creació i dinamització d’un AGROLIVINGLAB
 • Cesenvolupament d’una iniciativa de TURISME AGROINTEL·LIGENT

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de la convocatòria per a la selecció de projectes PECT emmarcats en RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016), d’acord amb la Resolució definitiva GAH/815/2018 de 19 d’abril de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7606, de 25 d’abril de 2018).

El pressupost total del projecte és 3.675.309,60 €. El cofinançament del FEDER és del 50% del projecte.

El projecte es vehicularà a partir de la consecució dels següents objectius:

 1. Millorar la capacitat productiva i competitiva del sector agroalimentari de Lleida, especialment de les seves PIMES.
 2. Potenciar les Terres de Lleida com a centre d’innovació i coneixement del sector agroalimentari, també a escala internacional.
 3. Aconseguir que l’especialització i la digitalització esdevinguin el motor transformador de l’economia de Lleida.