• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

Platós

Paquet Espai Accessoris
PLATÓ 1 600m2
 • Graella superior, ancoratges i accés superior de públic
 • Connexió amb unitats mòbils
 • Sala de dimmers
 • Espais associats:
  • Premuntatge 1:244 m2
  • Camerino vip
  • 5 camerinos individuals
  • 2 camerinos col·lectius (8 persones cadascun)
  • 2 sales de maquillatge (4 posicions cadascuna)
  • Sala d’espera vip
  • Sala d’espera col·lectiva
  • Espai multifuncional
  • Vestíbul per a acolliment de públic, guarda-roba i accés superior
  • Vestidor i serveis per a personal tècnic
PLATÓ 2 72m2
 • Ancoratges per a trust
 • Premuntatge 2:227 m2
 • Sala de dimmers
 • 2 camerinos col·lectius (4 persones)
 • Camerino individual
 • 2 sales de maquillatge (3 posicions)
 • Vestidors i serveis per a personal tècnic
PLATÓ 3 100m2
 • Premuntatge 2:227 m2
 • Sala de dimmers
 • 2 camerinos col·lectius (4 persones)
 • Camerino individual
 • 2 sales de maquillatge (3 posicions)
 • Vestidors i serveis per a personal tècnic
PLATÓ 4 130m2
 • Graella superior i ancoratges
 • Ciclorama 4,5 x 16 m negre
 • Ciclorama verd Chroma 4,5 x 16 m
 • Premuntatge 2:227 m2
 • Sala de dimmers
 • 2 camerinos col·lectius (4 persones)
 • Camerino individual
 • 2 sales de maquillatge (3 posicions)
 • Vestidors i serveis per a personal tècnic
PLATÓ 5 72m2
 • Graella superior
 • Premuntatge 2:227 m2
 • Sala de dimmers
 • 2 camerinos col·lectius (4 persones)
 • Camerino individual
 • 2 sales de maquillatge (3 posicions)
 • Vestidors i serveis per a personal tècnic
PLATÓ 6 – SET EXTERIOR 72m2
 • Espais associats:
 • Premuntatge 2:227 m2
 • Sala de dimmers
 • 2 camerinos col·lectius (4 persones )
 • Camerino individual
 • 2 sales de maquillatge (3 posicions)
 • Vestidors i serveis per a personal tècnic
PLAÇA EXTERIOR 2.500m2
 • Guies de cablejat
 • Connexió amb unitats mòbils
 • Espais associats
 • Sala de dimmers
 • Premuntatge 1:244 m2
 • Camerino vip
 • 5 camerinos individuals
 • 2 camerinos col·lectius (8 persones cadascun)
 • 2 sales de maquillatge (4 posicions cadascuna)
 • Sala d’espera vip
 • Sala d’espera col·lectiva
 • Espai multifuncional
 • Vestíbul per a acolliment de públic, guarda-roba i accés superior
 • Vestidor i serveis per a personal tècnic