• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

Category: General 4t Breakfast4Inno "SISTEMES DE CULTIU INNOVADORS EN LLEGUMINOSES DE GRA"

4t Breakfast4Inno "SISTEMES DE CULTIU INNOVADORS EN LLEGUMINOSES DE GRA"


11 juliol 2024

Per afrontar la crisi en el sector de cultius herbacis, s’explicaran alternatives innovadores, com les lleguminoses de gra, adaptades a les diferents condicions locals, considerant els factors socieconòmics i edafoclimàtics de cada àrea.

Veure tot el calendari