• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

OBJECTIUS

La nostra aposta

El Parc Agrobiotech Lleida neix amb la intenció de convertir-se en una de les principals plataformes científiques i tecnològiques en l’àmbit agroalimentari de tot l’estat espanyol i ésser un pol d’innovació, capaç d’atreure empreses de base tecnològica.


El Parc és un bon instrument per:

Reforçar els grups de recerca de la Universitat de Lleida

la interacció entre aquests i atreure nous investigadors

Reforçar la competitivitat del teixit empresarial

de l’àrea d’influència de Lleida mitjançant el foment de la innovació, la prestació de serveis R+D+i a demanda i la difusió dels resultats d’aquesta innovació a les empreses

Captar noves activitats empresarials

d’alt valor afegit.

Crear nous llocs de treball qualificats

noves sortides professionals per als joves universitaris

El Turó de Gardeny és la seu central on s’ubiquen una part important de les seves infraestructures: l’edifici científic, l’edifici de transferència de tecnologia, l’edifici tecnològic, la incubadora d’empreses que comptaran amb equipaments comuns i formaran part de la plataforma de serveis tecnològics.

Expert en la dinamització i gestió de projectes

 • Participació en projectes cooperatius.
 • Informació i gstió de les sol·licituds d’ajuts i crèdits nacionals i internaiconals per desenvolupar projectes.
 • Promoció nacional i internacional dels serveis i productes d’empreses i grups de recerca.
 • Promoció de l’emprenedoria (vivers / spin-off).
 • Creació de sinergies i col·laboracions entre les empreses del Parc.
 • Foment de les activitats professionals i formatives.
 • Serveis generals i lloguer d’espais.