• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

ORGANITZACIÓ

Consell d'administració

El Consell d’Administració del Consorci del Parc Científic i Tecnològic de Lleida està format per tres membres en representació de l’Ajuntament de Lleida, tres en representació de la Universitat de Lleida (UdL), interventor, secretari, gerent i assessors.

 • President: Jaume Puy, rector de la Universitat de Lleida *
 • Vicepresident: Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida*
 • Secretari: Josep Ma. Sentís
 • Interventor: Jordi Sanuy (Ajuntament de Lleida)
 • Vocals: Violant Cervera (Ajuntament de Lleida), Olga Martín (UdL), Ramon Saladrigues (UdL) i Carme Vall (Ajuntament de Lleida)
 • Gerent: Miquel Aran Mayoral

* Els estatuts del Consorci del Parc estableixen l’alternança cada dos anys dels càrrecs de president i vicepresident.