• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

PRESENTACIÓ

Sobre el Parc

El Parc agrobiotech Lleida  és una de les principals plataformes científiques i tecnològiques del sector agroalimentari i de les TIC en l’àmbit català i estatal. Concentra una part important de les infraestructures de recerca de la Universitat de Lleida (UdL), especialment les relacionades amb el sector agroalimentari. De forma conjunta amb els recursos i serveis de R+D d’altres institucions i entitats, el Parc constitueix un pol d’excel·lència i innovació.

El projecte del Parc s’inicia el 2003 com una visió estratègica de l’Ajuntament de Lleida i la UdL. Les dues institucions varen constituir jurídicament el Consorci del Parc, del qual són copatrons, amb aportació de mitjans humans, tècnics i econòmics.

La seu principal del Parc s’ubica al tossal de Gardeny, adjacent al nucli urbà de la ciutat de Lleida, a les antigues casernes militars. La restauració de l’antic complex de l’exèrcit es va executar en diverses fases a partir de les convocatòries de les Ajudes del Pla Nacional de I+D+i per projectes en Parcs Científics i Tecnològics i en el Programa Nacional d’Infraestructures Científiques-Tecnològiques, del Pla Nacional de I+D+i. Aquests programes varen possibilitar la rehabilitació de diferents edificis i la posada en marxa del Jardí Botànic Dr. Pius Font y Quer com a infraestructura de recerca.

m2
0
empreses
0
persones
0
edificis
0

L’any 2010 va finalitzar una primera fase de projectes de construcció i habilitació de nous espais a l’antiga zona ocupada per la caserna d’artilleria. L’any 2012 es va posar en marxa el centre de producció audiovisual Magical Media situat en un edifici de l’antiga caserna d’infanteria. L’any 2013 es va inaugurar, d’altra banda, el Fruitcentre (IRTA), un dels principals laboratoris de referència europeu en fruita.

Fins a l’any 2021 s’han anat incorporant diversos centres i entitats al Parc, tant de l’àmbit de la UdL, com centres i empreses tecnològics d’àmbit públic i privat. Destaca la presència d’empreses que pertanyen al sector TIC.

L’any 2022 l’ocupació dels espais supera el 85%. L’activitat diària inclou uns 1400 treballadors al Parc i uns 250 estudiants en els períodes lectius. La facturació anual de les empreses del Parc supera els 180 M €.

Destacar també que el desenvolupament de les plantacions de l’Arborètum que ha aportat a més d’un centre de R+D+i un espai verd de gran valor per la ciutat de Lleida, amb una potent activitat de divulgació de la botànica en escoles i diversos centres de formació. La seva ubicació, adjacent al campus agroalimentari de la UdL, fa augmentar el valor d’aquest espai per múltiples usos.