• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

Projecte Big4life al Parc Agrobiotech

7 de novembre de 2023

El passat 26 d’octubre es va realitzar en el Parc Agrobiotech una reunió per a comunicar la posada en marxa del projecte Big4Life.

Es tracta d’un projecte liderat per la UdL i en el qual participen també la Universitat de Gènova i la Universitat Oberta d’Atenes, a més a més de diverses empreses especialistes en sostres i murs verds de Catalunya. És un treball dins del marc dels projectes LIFE de la UE de conservació per obtenir zones verdes sostenibles a llarg termini. Les terrasses del Parc pretén analitzar 8 casos d’estudi, implantar millores constructives i de maneig i han estat seleccionades com una de les zones d’estudi i experimentació, ateses les seves particularitats, situació d’entorn i singularitats.

El Parc en aquest cas participa com a beneficiari del projecte, oferint els seus espais amb l’objectiu de trobar la solució tècnica idònia, juntament amb un criteri de manteniment que permeti incorporar aspectes com el “cooperative learning services” o vies de manteniment en el qual coexisteixen el manteniment professional i les aportacions de voluntaris, d’estudiants, de treballadors, etc. És un model que conté molts reptes d’enginyeria i operació. Les altres zones d’estudi són altres casos de no funcionament a Lleida, Barcelona i el Prat de Llobregat i alguns casos d’èxit a la ciutat de Barcelona.

En el decurs de la jornada s’ha procedit a l’establiment de les accions, la seva programació pels tres anys vinents i s’ha analitzat l’estat de les cobertes del Parc com exercici pràctic. Les solucions tècniques proposades, que finançarà en gran part el mateix projecte, semblen evidents pels especialistes presents a l’anàlisi: desmuntatge del sistema actual, aprofitament dels materials existents, creació d’un sistema que garanteixi l’estanquitat, reposició de substrats, disseny i ubicació de les plantacions, etc. Hi ha també la possibilitat de tipificar zones diferents amb vegetació diferent en cada cas. La zona d’arrancada seria la terrassa H3-llevant o bé amb acció simultània incloure la terrassa H3 ponent. En funció dels resultats s’aplicarien les opcions tècniques validades (en aquest cas ja a càrrec del mateix Parc).

Cal destacar que aquest projecte va néixer després de les dificultats que van sorgir, malgrat algun èxit parcial, a la revegetació de la terrassa H3. Els professors de la UdL en Gabriel Pérez i José Antonio Bonet van considerar juntament amb el Parc, la possibilitat de generar un projecte LIFE que finalment ha succeït. El pressupost del projecte és de 1.807.480,38 € amb un cofinançament del 60%, 1.084.488,23 €.